Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Betón

  • Skúšobníctvo betónu – laboratórne a terénne skúšky vlastnosti betónov
  • Navrhovanie zloženia betónov, optimalizácia výroby betónu
  • Terénne skúšky betónových konštrukcií (nedeštruktívne aj deštruktívne metódy)
  • Vypracovanie technologickej a systémovej dokumentácie pre betonárne, príprava výrobní na certifikáciu

Služby