Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Kontakt

RNDr. Boris Starší - Kvalitest
Iliašska cesta 22
974 05 Banská Bystrica

Tel. č.: 00421 48 4161308
Mobil: 00421 905 401 711
E-mail: kvalitest@kvalitest.sk