Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Systém

  • Poradenské služby v oblasti systémov manažérstva kvality podľa noriem radu ISO 9000 a STN EN IEC 17 025 (akreditácia laboratórií)
  • Zavedenie systému a príprava firiem na certifikáciu
  • Zlepšovanie a dokumentácia procesov riadenia

Služby