Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Kanalizácie a nádrže

  • Tlakové skúšky tesnosti potrubných systémov kanalizácií rôzneho druhu a priemeru
  • Skúšky vodotesnosti nádrží na odpadové vody
  • Technické a revízne správy

Služby