Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Kamenivo pre stavebné účely

  • Skúšobníctvo kameniva – laboratórne skúšky vlastností kameniva
  • Vypracovanie technologickej a systémovej dokumentácie pre kameňolomy a výrobne kameniva, príprava výrobní na certifikáciu

Služby