Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Inžinierska geológia

Inžinierska geológia

  • Inžinierskogeologický prieskum pre pozemné, dopravné a priemyselné stavby
  • Inžinierskogeologický dozor počas výstavby
  • Inžinierskogeologický prieskum pre sanácie konštrukcií a riešenie krízových situácií (poruchy stavieb a podobne...)

Služby