Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Cesty

  • Terénne skúšky konštrukcií a podkladných vrstiev vozoviek
  • Navrhovanie a optimalizácia konštrukcií vozoviek
  • Vypracovanie technologickej dokumentácie pre výstavbu a údržbu vozoviek

Služby